FANDOM


GEMatute big

Genoveva Edroza-Matute

Si Genoveva Edroza-Matute ay lumaki sa Sta. Cruz, Maynila. Siya ay nagtapos sa mga paaralang lungsod. Sa paglaki niya habang kalong ng mga paaralang ito'y nakita niya kung papaano mas naging mahigpit ang mga gurong Pilipino kaysa sa mga gurong Amerikano sa pagpaparusa sa mga batang nakapagsasalita sa sariling wika sa loob ng paaralan


Siya ay nagtapos sa Pamantasan ng Santo Tomas (UST). Naging guro siya sa loob ng 46 taon hanggang sa siya mag-retiro bilang pinuno ng Departamento ng Pilipino sa Philippine Normal University.

Malawak ang naging karanasan niya sa kanyang pag-aaral, pagtuturo at pagsusulat. Pangkaraniwan niyang paksa ang buhay ng isang babae at ang mga bagay na tumitimo sa kalooban nito. Tagataguyod rin siya pagpapaunlad ng wikang pambansa.